Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կիրհարես

Երեմիա 48:31
Երեմիա 48:36
Կիրհարես բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: