Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կիր

Ունիկալ բառեր


Դ Թագավորաց 16:9
Եսայիա 15:1
Եսայիա 22:6
Ամովս 1:5
Ամովս 9:7
Կիր բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: