Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կնիդ

Գործք Առաքելոց 27:7
Կնիդ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: