Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կոբա

Ծննդոց 14:15
Կոբա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: