Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Կրետէ

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 2:11
Գործք Առաքելոց 27:7
Գործք Առաքելոց 27:12
Գործք Առաքելոց 27:13
Գործք Առաքելոց 27:21
Տիտոս 1:0
Տիտոս 1:5
Տիտոս 1:12
Կրետէ բառը հայտնաբերվել է 8 տեղում: