Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Հարսութ

Երեմիա 19:2
Հարսութ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: