Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Հաւօթ-յայիր

Թվոց 32:41
Հաւօթ-յայիր բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: