Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Հռովմ (1 - 10 / 23)

Ունիկալ բառեր


Ղուկաս 23:38
Հովհաննես 11:48
Գործք Առաքելոց 2:10
Գործք Առաքելոց 16:21
Գործք Առաքելոց 16:37
Գործք Առաքելոց 16:38
Գործք Առաքելոց 18:2
Գործք Առաքելոց 19:21
Գործք Առաքելոց 22:0
Գործք Առաքելոց 22:25
Հռովմ բառը հայտնաբերվել է 23 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 23
Հաջորդ
Վերջ