Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ղուիթ

Եսայիա 15:5
Երեմիա 48:5
Ղուիթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: