Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մագդաղգադ

Հեսու 15:37
Մագդաղգադ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: