Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մագրոն

Ունիկալ բառեր


Ա Թագավորաց 14:2
Եսայիա 10:28
Մագրոն բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: