Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մադմէն

Երեմիա 48:2
Մադմէն բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: