Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մակեդոնիա (1 - 10 / 27)

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 16:9
Գործք Առաքելոց 16:10
Գործք Առաքելոց 16:12
Գործք Առաքելոց 18:5
Գործք Առաքելոց 19:21
Գործք Առաքելոց 19:22
Գործք Առաքելոց 19:29
Գործք Առաքելոց 20:1
Գործք Առաքելոց 20:3
Մակեդոնիա բառը հայտնաբերվել է 27 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 27
Հաջորդ
Վերջ