Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մասաղ

Ունիկալ բառեր


Հեսու 19:26
Հեսու 21:30
Ա Մնացորդաց 6:74
Մասաղ բառը հայտնաբերվել է 3 տեղում: