Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մասգաբ

Երեմիա 48:1
Մասգաբ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: