Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մասրեկա

Ծննդոց 36:36
Ա Մնացորդաց 1:47
Մասրեկա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: