Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մարովզ

Դատավորաց 5:23
Մարովզ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: