Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մափկաթ

Նեեմիա 3:31
Մափկաթ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: