Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մաքմեթաթ

Հեսու 16:6
Հեսու 17:7
Մաքմեթաթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: