Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մաքփելա

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 23:9
Ծննդոց 23:17
Ծննդոց 23:19
Ծննդոց 25:9
Ծննդոց 49:30
Ծննդոց 50:13
Մաքփելա բառը հայտնաբերվել է 6 տեղում: