Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մեդաբա

Ունիկալ բառեր


Թվոց 21:30
Հեսու 13:9
Հեսու 13:16
Ա Մնացորդաց 19:7
Եսայիա 15:2
Մեդաբա բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: