Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մելօն

Ունիկալ բառեր


Դատավորաց 9:6
Դատավորաց 9:20
Բ Թագավորաց 5:9
Գ Թագավորաց 9:15
Գ Թագավորաց 9:24
Գ Թագավորաց 11:27
Դ Թագավորաց 12:20
Ա Մնացորդաց 11:8
Բ Մնացորդաց 32:5
Մելօն բառը հայտնաբերվել է 10 տեղում: