Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մեննիթ

Ունիկալ բառեր


Դատավորաց 11:33
Եզեկիել 27:17
Մեննիթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: