Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մեքուրա

Ա Մնացորդաց 11:36
Մեքուրա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: