Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մէարա

Հեսու 13:4
Մէարա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: