Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մէա

Նեեմիա 3:1
Նեեմիա 12:39
Մէա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: