Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Միլետոս

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 20:15
Գործք Առաքելոց 20:17
Միլետոս բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: