Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Միռա

Գործք Առաքելոց 27:5
Միռա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: