Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մօսէրա

Երկրորդ Օրինաց 10:6
Մօսէրա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: