Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Մօրեսեթ

Ունիկալ բառեր


Երեմիա 26:18
Միքիա 1:1
Մօրեսեթ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: