Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Յաթիր

Ունիկալ բառեր


Հեսու 15:48
Հեսու 21:14
Ա Թագավորաց 30:27
Ա Մնացորդաց 6:57
Յաթիր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: