Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Յարուփ

Ա Մնացորդաց 12:5
Յարուփ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: