Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Յերփայէլ

Հեսու 18:28
Յերփայէլ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: