Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Յեփալթի

Հեսու 16:3
Յեփալթի բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: