Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նամրա

Թվոց 32:3
Նամրա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: