Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նայիդ

Ծննդոց 4:16
Նայիդ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: