Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նափթովա

Հեսու 15:9
Հեսու 18:15
Նափթովա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: