Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նեփթուք

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 10:13
Ա Մնացորդաց 1:11
Նեփթուք բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: