Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նէապոլիս

Գործք Առաքելոց 16:11
Նէապոլիս բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: