Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նէթայիմ

Ա Մնացորդաց 4:23
Նէթայիմ բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: