Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նինուէ (1 - 10 / 24)

Ունիկալ բառեր


Մատթեոս 12:41
Ղուկաս 11:30
Ղուկաս 11:32
Ծննդոց 10:11
Ծննդոց 10:12
Դ Թագավորաց 19:36
Եսայիա 37:37
Հովնան 1:2
Հովնան 3:0
Հովնան 3:2
Նինուէ բառը հայտնաբերվել է 24 տեղում:
Այստեղ երևում են 1-ից 10-ը:
Մյուսները տեսնելու համար օգտվեք հետևյալ համապատասխան հղումներից:
Սկիզբ
Նախորդ
1 - 10
11 - 20
21 - 24
Հաջորդ
Վերջ