Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նով

Ունիկալ բառեր


Երեմիա 46:25
Եզեկիել 30:14
Եզեկիել 30:15
Եզեկիել 30:16
Նով բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: