Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Նուա

Թվոց 26:33
Թվոց 27:1
Թվոց 36:11
Հեսու 17:3
Հեսու 19:13
Նուա բառը հայտնաբերվել է 5 տեղում: