Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Շաւէ

Ծննդոց 14:5
Ծննդոց 14:17
Շաւէ բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: