Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ուլա

Ունիկալ բառեր


Դանիել 8:2
Դանիել 8:16
Ուլա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: