Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Ուր

Ունիկալ բառեր


Ծննդոց 11:28
Ծննդոց 11:31
Ծննդոց 15:7
Նեեմիա 9:7
Ուր բառը հայտնաբերվել է 4 տեղում: