Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Պատարա

Գործք Առաքելոց 21:1
Պատարա բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: