Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Պատիողոս

Գործք Առաքելոց 28:13
Պատիողոս բառը հայտնաբերվել է 1 տեղում: