Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Պափոս

Ունիկալ բառեր


Գործք Առաքելոց 13:6
Գործք Առաքելոց 13:13
Պափոս բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: