Աստվածաշունչ - Արարատ թարգմանություն

Աստվածաշունչ

Արարատ թարգմանություն

Մուտք
content
տեքստային
Ցանկ

Աշխարհագրական անուններ - Պիսիդիա

Գործք Առաքելոց 13:14
Գործք Առաքելոց 14:23
Պիսիդիա բառը հայտնաբերվել է 2 տեղում: